கொரோனாவினால் முதல் ஆண்டிலேயே லட்சம் தாண்டிய உயிரிழப்பு! எச்சரிக்கிறது WHO;

கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் ஆபிரிக்காவில் 83,000 முதல் 190,000 பேர் வரை கொல்லப்படலாம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தோல்வியுற்றால் முதல் ஆண்டிலேயே 29 மில்லியனுக்கும் 44 மில்லியனுக்கும் இடையில் தொற்றக்கூடும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

WHO ஆபிரிக்கா ஆய்வில் இந்த கணிப்புகள் உள்ளன, அங்கு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்  மேற்கொள்ளவில்லை அல்லது கட்டுப்பாடுகள் பயனற்றதாகின்றது என்ற அனுமானங்களின் அடிப்படையில், WHO ஆபிரிக்காவின் தலைவர் மாட்சிடிசோ மொயட்டி ஒரு தொலைபேசி மாநாட்டில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

கண்டத்தின் பெரும்பாலான நாடுகள் பொதுக் கூட்டங்கள், சர்வதேச பயணங்கள் மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் இந்த வைரஸ் பிற கண்டங்களை விட ஆப்பிரிக்காவைத் தாக்கியது மற்றும் பரிமாற்ற விகிதங்கள் மற்ற இடங்களை விடக் குறைவாக உள்ளமை குறிப்பிடத்தது.