இன்றைய மரணங்கள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

A nurse cares for patients in a ward dedicated for people infected with the coronavirus, at Forqani Hospital in Qom, 78 miles (125 kilometers) south of the capital Tehran, Iran, Wednesday, Feb. 26, 2020. Iran's president said Wednesday, that Tehran has no immediate plans to quarantine cities over the new coronavirus rapidly spreading across the country, even as the Islamic Republic suffers the highest death toll outside of China with 19 killed amid 139 cases confirmed on Wednesday. (Mohammad Mohsenzadeh/Mizan News Agency via AP )

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று சனிக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 474
இன்றைய தொற்று: 1,900
மொத்த இறப்பு: 28,710
மொத்த தொற்று: 209,328

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 16
இன்றைய தொற்று: 562
மொத்த இறப்பு: 2,669
மொத்த தொற்று: 22,082

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 15
இன்றைய தொற்று: 96
மொத்த இறப்பு: 475
மொத்த தொற்று: 9,407

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 18
மொத்த இறப்பு: 210
மொத்த தொற்று: 7,801

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 125
மொத்த இறப்பு: 220
மொத்த தொற்று: 5,176

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 12
மொத்த இறப்பு: 7
மொத்த தொற்று: 702

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 519
மொத்த இறப்பு: 1,223
மொத்த தொற்று: 37,776