Oktober 2, 2022

யேர்மன் மேஜர் சிட்டு கலைக்கூடம் வழங்கும்விடுதலைமுரசம் 2022

யேர்மன் மேஜர் சிட்டு கலைக்கூடம் வழங்கும்விடுதலைமுரசம் 30.04.2022 16 UHR – 21 UHR BECKENKAMP 7 58239 SCHWERTE | விடுதலைமுரசம் எட்டுத்திக்கும் சிதறிக்கிடக்கும் புலம்பெயர் ஈழக்கலைஞர்களை ஒன்றிணைத்து , எதிர்கால சந்ததிக்கு ஈழத்தின் அரும்பெரும் படைப்புகளையும் , அவற்றின் வரலாற்று தடங்களை நினைவுபடுத்த … மேஜர் சிட்டு கலைக்கூடம் பெருமையோடு வழங்கும் எழுச்சி இசை நிகழ்வு

வரலாற்று சுமந்த நிகழ்வை இளையதலைமுறை மன்னெடுக்கும் நிகழ்வை யேர்மன் மேஜர் சிட்டு கலைக்கூடம் வழங்கும்விடுதலைமுரசத்தில் உங்களையும் கலந்துகொள்ள உரிமைக்கரம்நீட்டி அழைக்கின்றோம்!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.