April 12, 2024

கிளிநொச்சி செஞ்சோலை கிராமத்திற்கு சுவிஸ் தமிழ் மக்கள் உதவி

கிளிநொச்சி பாரதிபுரத்தில் அமைந்துள்ளசெஞ்சோலை கிராமத்திற்கு சுவிஸ் தமிழ் மக்களினால் தலா 1360 ரூபா வீதம் 22 குடும்பத்தினருக்கு உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கப்பட்டது.