கொரோனாவின் கொடூரம்! உலக நாடுகளின் இறப்பு விபரம்!!

கொரோனாவால் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள்.