Juli 21, 2024

பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான விண்ணப்பம் கோரல்

2023(2024) கல்வியாண்டுக்கான பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு  தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை நாளை (14) முதல் ஜூலை மாதம்  05 வரை கோருவதாக பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, அந்த விண்ணப்பதாரர்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமான https://www.ugc.ac.lk/ க்குச் சென்று விண்ணப்பங்களை முறையாகப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

அதன்படி, அந்த விண்ணப்பதாரர்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமான  https://www.ugc.ac.lk/ க்குச் சென்று விண்ணப்பங்களை முறையாகப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert