மரண தண்டனையை ரத்து செய்யும் பிரேரணை

மரண தண்டனையை ரத்து செய்யும் பிரேரணையை ஐக்கிய தேசிய கட்சி பாராளுமன்றில் சமர்ப்பித்துள்ளது.

தனிநபர் பிரேரணையாக இதனை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துலால் பண்டாரிகொட முன்வைத்தார்.

இது சட்டமாக்கப்பட்டால் மரண தண்டனை முழுமையாக ரத்தாகும் என அமைச்சர்ஹர்ச டி சில்வா  கூறினார்.

Allgemein