Dezember 4, 2022

மண்டைதீவில் சுற்றுலா மையம்

யாழ்ப்பாணம்- மண்டைதீவில் கடற்கரை சுற்றுலா மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகளை கவரும் வகையில் இந்த கடற்கரை சுற்றுலா மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலணைப் பிரதேச செயலகம் மற்றும் பிரதேச சபையின் ஒழுங்கமைப்பில் அமைக்கப்பட்ட சுற்றுலா மையம் மக்கள் பாவனைக்காக திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.