November 27, 2022

வவுனியாவில் போராட்டத்தில் மக்கள்

வவுனியாவில் தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபைக்கு முன்பாக மக்கள் போராட்டம் ஒன்றை நடத்தியுள்ளனர்.

வீட்டுத் திட்டத்தை வழங்கமாறு வலியுறுத்தியே இன்று இலுப்பைக்குளத்தை சேர்ந்த குடும்பங்களால் கவனயீர்ப்புப் போராட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.