பிரித்தானியாவில் நினைவேந்தப்பட்ட முள்ளிவாய்கால் நிகழ்வும் பேரணியும்

முள்ளிவாய்க்கால் தமிழினப் படுகொலையின் 10 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு பிரித்தானியாவில் பேரணியாகச் சென்று நினைவேந்தப்பட்டது.

மாவீர்வீரவணக்க நாள்