ஆயு­தங்­களைத் தேடிய படையினருக்கு கிடைத்தது உக்கிப் போன பரல்!

வவு­னியாவில் புலி­க­ளின் ஆயு­தங்­களைக் கண்­ட­றியத் தேடு­தல் நடத்­திய படை­யி­னர், இறு­தி­யில் உக்­கிய பரல் ஒன்­றை மீட்­டுள்­ள­னர்.
வவு­னியா கூமாங்­கு­ளம் காளி கோயில் வீதி­யில் உள்ள வீட்­டில் நீதி­மன்ற அனு­ம­தி­யு­டன் இந்­தத் தேடு­தல் நடத்­தப்­பட்­டது.
நேற்று (13) பெக்கோ இயந்­தி­ரத்­தின் உத­வி­யு­டன் வீட்டு வளவு முழுவதும் தேடிய நிலையில் எதுவும் சிக்கவில்லை. பின்பு உக்­கிய நிலையில் பரல் ஒன்­றையே அவர்­க­ளால் மீட்க முடிந்­தது.
இந்­தக் காணி­யில் 3 ஆண்­டு­க­ளுக்கு முன்­ன­ரும் இதே­போன்று தேடு­தல் நடத்­தப்­பட்­ட­தா­கத் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கின்­றது.
இந்­தத் தேடு­தல் நட­வ­டிக்கை தொடர்­பாக செய்தி சேக­ரிக்­கச் சென்ற ஊட­க­வி­ய­லா­ளர்­க­ளை­யும் பாது­காப்­புத் தரப்­பி­னர் அனு­ம­திக்­க­வில்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Allgemein