நாஸாவின் புதிய கண்டுபிடிப்பு – நீல நிற ராட்சசன்!

பூமியில் இருந்து மிகநீண்ட தூரத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரம் ஒன்றை நாஸா கண்டுபிடித்துள்ளது.

விண்வெளி பற்றி தொடர்ந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் நாஸா நிறுவனம், தற்போது பூமியில் இருந்து 13.4 பில்லியன் ஆண்டுகள் தொலைவில், இவ் நட்சத்திரம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. இவ் நட்சத்திரத்தை நாஸா அனுப்பிய தி ஹப்பிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் தொலைநோக்கி கண்டுபிடித்துள்ளது.

 

மேலும் இவ் நட்சத்திரமானது நீல நிறத்தில் காணப்படுவதாகவும், இதன் வயது 9 பில்லியன் வருடங்களுக்கு அதிகம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இதனடிப்படையில் இவ் நட்சத்திரம் பூமியை விட பெரியதாக காணப்பட்டாலும், இதன் குடும்பத்தரில் வேறு கோள்கள் எதுவும் இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொடர்ந்து நாஸா ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றது. இதனை நீல நிற ராட்சசன் என நாஸா தெரிவித்துள்ளது.

Allgemein