ஊடகவியலாளர் சிவகுரு.பிறேமானந்தன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 03.04.2018

பரிசில் வாழ்ந்துவரும் ஊடகவியலாளர் சிவகுரு.பிறேமானந்தன் அவர்கள் 03.04.2018 அகிய இன்று தனது பிறந்தநாள்தனை
ஆகிய இன்று தனது மனைவி. பிள்ளைகள். உற்றார், உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனுமாக இணைந்து தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் இவரை அனைவரும் வாழ்தி நிற்கும் இவ்வேளை ஈழத்தமிழன்இணைய நிர்வாகமும் வாழ்த்திநிற்கிறது

வாழ்த்துக்கள்