செல்வி தாரங்கினி சிவரூபன் பிறந்தநாள்வாழ்த்து (20.12.17)

யேர்மனியில் வாழ்ந்து வரும் செல்வி தாரங்கினி சிவரூபன் (20.12.17)யேர்மனியில்இன்று தனது அப்பா; அம்மா; தம்பி ;தங்கையருடனும்; உற்றார்; உறவிவருடனும் :தனது பிறந்த நாளைக்கொண்டாடும்  இவர் வாழ்வில் சிறந்தோங்கி வளழடன்    வாழ்க பல்லாண்டு என வாழ்த்துகின்றனர். இவர்களுடன்இணைந்து ஈழத்தமிழன் இணையமும்
இவர் இந்த ஆண்டுபோல்
இனிவரும் ஆண்டுகளும்
இன்புற்று வாழவோண்டும்.வாழ்க வாழ்க பல்லாண்டு

Allgemein வாழ்த்துக்கள்