அரசாங்கத்திற்கு சவால் விடுத்த சம்பிக்க…

அரசாங்கத்திற்கு சவால் விடுத்த சம்பிக்க...

புர்கா, மத்தரஸா உள்ளிட்டவைகளை தடை செய்யும் யோசனைகளை முடியுமானால் நிறைவேற்றி காட்டுமாறு அரசுக்கு பாடலி சம்பிக்க ரணவக்க சவால் விடுத்துள்ளார்.

Allgemein