சிறுப்பிட்டி கிழக்கு கூனிக்களிக்குளம்,வாய்க்கால், புணரமைப்பு மதிப்பீடு!

சிறுப்பிட்டி கிழக்கு கூனிக்களிக்குளம் அதனோடு இனணைந்த வாய்க்கால், நன்னீர் தடுப்பனணகள் புணரமைப்பதற்கான மதிப்பீடு தயாரிப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல்
கிராமமட்ட அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், ஓய்வுநிலை சிரேஷ்ர நீர்பாசனதுறைப் பொறியியலாளர் திரு கு.சிவபாதசுந்தரம் ஆகியோரின் பங்குபற்றுதலுடன் இன்று (22.02.2020)காலை 9 மணிக்கு சிறுப்பிட்டி சனசமூகநிலையத்தில் இடம்பெற்றது. தொடர்ந்து குறித்த பிரதேசத்தில் கள ஆய்வினை செய்தனர்…..

தாயகச்செய்திகள்