72 வருடங்களுக்குப்பின் மட்டு. ஆசிரியர் கலாசாலையில் ஏற்படவுள்ள மாற்றம்

சுமார் 72 வருடங்களுக்குப்பின்னர் மட்டக்களப்பு அரசினர் ஆசிரியர் கலாசாலைக்கு புதிய 3 மாடிக் கட்டடத்தொகுதி அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
மட்டக்களப்புக்கு நேற்று சென்றிருந்த கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் ரூபாய் 35 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் இந்தக் கட்டடம் நிர்மாணிப்பதற்கான அடிக்கல்லை நாட்டி வைத்தார்.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அமரர் நல்லையாவின் பெரு முயற்சியால் இந்த ஆசிரியர் கலாசாலை உருவாக்கப்பட்டதாகும்.
தற்போது மட்டக்களப்பு அரசினர் ஆசிரியர் கலாசாலையில் முதலாம் வருடம் மற்றும் இறுதி வருடங்களைச் சேர்ந்த ஊவா, மத்திய, சப்பிரகமுவ மாகாணங்களிலிருந்து வருகை தந்த 637 ஆசிரிய உதவியாளர்கள் கல்வி கற்று வருகிறார்கள்.
இந்தக் கலாசாலையில் கல்வி கற்று ஆசிரியர்களாக பயிற்சிபெற்று வெளியேறிய சுமார் 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் நாட்டின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுவருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கு முதன்மொழி தமிழ், ஆங்கிலம், சமூகவியல், ஆரம்பப்பிரிவு, மனைப்பொருளியல், இரண்டாம் மொழி தமிழ், ரோமன் கத்தோலிக்கம் ஆகிய கற்கை நெறிகளைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கான கற்றல் பயிற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன

Allgemein