நிபந்தனையை மீறிவிட்டது இலங்கை இராணுவம்!-

இலங்கை இராணுவம் அனுமதியை பெறவேண்டும் என்ற நிபந்தனையை மீறிவிட்டது என இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

சர்வதேச அமைதிப்படை நடவடிக்கைகளிற்கு இலங்கை படையினரை அனுப்புவதற்கு முன்னர் இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவின் அனுமதியைப் பெற வேண்டும்.

ஆனால் அவ்வாறு இலங்கை இராணுவம் செய்யாது, நிபந்தனையை மீறிவிட்டது என இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

எமது அனுமதியை பெறாமல் லெபனானிற்கு படையினர் சென்றுள்ளனர் என இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளர் தீபிக உடகம இதனை தெளிவுபடுத்தி ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிற்கு கடிதமொன்றை அனுப்பிவைத்துள்ளார்.

இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிற்கு 204 இலங்கை படையினரின் விண்ணப்பங்கள் கிடைத்தன என்றும் தாம் அனுமதி கொடுப்பதற்கு முன்னரே 49 படையினரை இலங்கை இராணுவம் லெபனானிற்கு அனுப்பியதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்நடவடிக்கை மூலம் இலங்கை இராணுவத்தினர் எங்களுடன் செய்துகொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கையை மீறிவிட்டனர் என்றார்.