விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு தகவல்களைக் கூறும் கெம்பா ரோபோ!

மனித உருவம் போன்ற ரோபோ ஒன்றை தனியார் நிறுவனம் ஒன்று பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் நிறுவி உள்ளது.
இந்த ரோபோவுக்கு கெம்பா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரோபோ கர்நாடகா மாநிலம் பற்றிய தகவல்கள் மட்டுமல்ல. உலகம் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் அளித்து வருகிறது.

விமானத்தில் பயணம் செய்யவரும் பயணிகள் இந்த ரோபோவை பார்த்து விட்டு செல்கின்றனர்.

Allgemein