கணனி தொழில் நுட்பபொறியலாளர் அனோஜன் இரத்தினசிங்கம் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.02.2018

யேர்மனியில்வாழ்ந்துவரும் உதைபந்தாட்டவீரனும் கணனி தொழில் நுட்பபொறியலாளராக பணிபுரிந்துவரும் அனோஜன் இரத்தினசிங்கம் அவர்கள்15.02.2018 இன்று பிறந்தநாள்தனை அப்பா இரத்தினசிங்கம், அம்மா கிருஷ்ணலீலா , தங்கை அனாமிக்கா , மற்றும் உற்றார், உறவுகள், நண்பர்கள், எனவாழ்திநிற்கும் இன்நேரம் எஸ்.ரி.எஸ் இணைய நிர்வாகமும்வாழ்த்திநின்கின்றனர்,