புதிய கண்டுபிடிப்பிற்கு விருது பெறும் தமிழர்

பேராசிரியர் ஜே சஞ்சயன் என்பவர், Swinbourne பல்கலைக்கழகத்தின் Sustainable Infrastructure என்ற துறைக்குப் பொறுப்பாக கடமையாற்றும் Concrete Structures குறித்த பேராசிரியர். அவரது தொழில்சார் கண்டுபிடிப்புகளுக்காக, Concrete Institute of Australia அண்மையில் அவருக்கு விருது வழங்கி மரியாதை செய்துள்ளது.. பேராசிரியர் சஞ்சயனை நேர்கண்டு உரையாடுகிறார் குலசேகரம் சஞ்சயன்.

Allgemein