பிறந்தநாள் வாழ்த்த துஷானா துரைசிங்கள்09.01.18

யேர்மனி மென்ரன் நகரில்வாந்துவரும் திருமதி துரைசிங்கம் தம்பதியின்அவர்களின்புதல்வி துஷானா அவர்கள் 09.01.18ஆகியஇன்று தனது பிறந்தநாள்தனை அப்பா , அம்மா,உற்றார் ,உறவுகளுடனும் ,நண்பர்களுடனும் தனது இல்லத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றார்,

இவர் வாழ்வில் அனைத்துச்செல்வங்களையும் பெற்று அன்புற்று இன்புற்று வாழ அனைவரும் வாழ்த்தும் இன்நேரம் ஈழத்தமிழன் இணையமும்வாழ்த்திநிற்கிறது

Allgemein வாழ்த்துக்கள்