துயர் பகிர்தல் செல்வன் சதீஸ்குமார் லீசான்

ஆவரங்காலை.. பிறப்பிடமாகக் கொண்ட செல்வன் சதீஸ்குமார் லீசான் அவர்கள் 06.01.2018 அன்று மதியம் பட்டமேற்றி விளையாடிய சிறுவன் கிணற்றில் தவறி விழுந்து மரணமானார் என்பதை உற்றார் உறவுகளுக்கு அறியத்தருகிறோம் இவர் பிரிவால் வாடும் உறவுகளுக்குஅனுதாபத்தை தெரிவித்து நிற்கிறோம் ,

Allgemein துயர் பகிர்தல்