12 வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து சீனுயா (02.11.17)

இன்று யேர்மனி முன்சர் நகரில் சீனுயா 02.11.17 தனது 12வது பிறந்த நாளை உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன் கொண்டாடுகிறார்,

இவரை அம்மா, அம்மம்மா பத்மாவதி, அம்மப்பா சிவராமலிங்கம், மாமா சயந்தன், பூட்டி மகேஸ்வரி கனடா, பூட்டன் இராசதுரை குடும்பத்தினர் ஈழம், பூட்டன் சீவரட்ணம் லன்டண், பேரன் அருள் குடும்பத்தினர் கனடா, பேத்தி வசந்தி குடும்பத்தினர் கனடா, பேரன் ஸ்ரீ குடும்பத்தினர்கனடா, பேத்திமார் கலா, ‌மனோ குடும்பத்தினர் கனடா, டீபா குடும்பத்தினர் யேர்மனி, பேத்திமார் வாசுகி, தேவா குடும்பத்தினர் லன்டண், பேரன் சபேசன் லன்டண்,பேத்தி மணி குடும்பத்தினர் ஈழம், பேரன் நடராசா குடும்பத்தினர் சுவிஸ், பேத்தி பராசத்தி குடும்பத்தினர் ஈழம், புகனம் குடும்பத்தினர் சுவிஸ், பேரன் தனபாலசிங்கம் குடும்பத்தினர் சுவிஸ், பேத்தி லோகம் குடும்பத்தினர் ஈழம்,

இவர்களேடு யேர்மனியில் வாழும் கந்தசாமி குடும்பத்தினர், குமாரசாமி குடும்பத்தினர், தேவராசா குடும்பத்தினர், ஐெயக்குமாரன் குடும்பத்தினர், தவராசா குடும்பத்தினர், தவேஸ்வரிகுடும்பத்தினர்,

சின்னவளே நீ
வண்ணம் கொண்ட
வானம்போல்
வையகத்தே
சிறந்து கல்வியும்
கலைகளும்கற்று
காலமெல்லாம் சிறப்புற்று வாழ்க வாழ்க என உற்றார் உறவினருடன்
சிறுப்பிட்டி இணையநிர்வாகமும் பலர்போற்ற பல்லாண்டுவாழ்கவென வாழ்த்துகின்றனர்,