சிவதரன் சிவரூபனின் (9)வது பிறந்தநாள்வாழ்த்து 02.09.2017

யேர்மனி ஓகௌபகசனில் வாழ்ந்து வரும் சிவதரன் சிவரூபன் 02.09.2017 இன்று தனது ஒன்பது வயது பிறந்தநாளை அப்பா சிவரூபன், அம்மா மீரா, அக்காமார் சிவானி, தரங்கினி , உற்றார், உகளுடனும், நண்பர்களுடனும், கொண்டாடுகின்றார் .

இவர்வாழ்வெல்லாம்
ஒளிமயமாக
வழம்கொள்ள
இறைவனடிவேண்டி
அனைவரும் வாழ்த்தும் இன்நேரம்
ஈழத்தமிழன்இணையமும்வாழ்த்திநிற்கின்றது