மடுவில் வரலாறு காணாத மழை திருத்தல பரிபாலகர் அவசர அறிக்கை

மடுத்திருத்தலத்தில் வரலாறு காணாத வகையில் பெய்த கடும் மழையின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக மடு அன்னையின் ஆவணி விண்ணேற்பு திருநாளை வழக்கமான முறையில் கொண்டாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மடு.திருத்தல பரிபாலகர் அருட்தந்தை எமிலியானுஸ் பிள்ளை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விடயம் குறித்து அவசர அறிக்கை ஒன்றினையும் விடுத்துள்ளார். குறித்த அறிக்கையில் வழிபாட்டு நேரங்களில் மக்கள் தங்கியிருக்கின்ற பகுதிகளும், அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளும், மழை நீரில் மூழ்கியுள்ளது. எனவே வழக்கமான வழிபாடுகள் மேற்கொள்வது சாத்தியமற்றது.

இன்று திங்கட்கிழமை வழக்கமாக நடைபெறும். மாலை வழிபாடுகள் நிறுத்தப்பட்டு அதற்குப்பதிலாக மாலை 4.30 மணிக்கு பிரதான ஆலயத்தினுள் திருச் செபமாலையின் இரண்டு காணிக்கைகள் செபிக்கப்பட்டு மடு அன்னைக்கு யாத்திரிகர்களால் பிரியாவிடை செபம் சொல்லப்பட்டு ஈற்றில் மரியன்னையின் திருச்சொரூப ஆசிர்வாதத்துடன் இன்றைய வழிபாடுகள் நிறைவு செய்யப்படும்.

தொடர்ந்தும் பெரு மழை நீடிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதினால் வானிலை மாற்றங்கள் அவதானிக்கப்பட்டு நாளைய நாள் திருப்பலி உரிய நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும் என மடு திருத்தல பரிபாலகர் அருட்தந்தை எமிலியானுஸ் பிள்ளை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Allgemein தாயகச்செய்திகள்