சிறப்பு கமராவுடன் அறிமுகமாகவுள்ள ஐபோன் 8

அப்பிள் நிறுவனம் அடுத்த மாதம் தனது புதிய ஸ்மார்ட் கைப்பேசியான ஐபோன் 8 இனை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது.

மூன்று பதிப்புக்களாக வெளியாகவுள்ள இக் கைப்பேசி தொடர்பாக தற்போது புதிய தகவல் ஒன்று கசிந்துள்ளது.

அதாவது செல்ஃபி அல்லது வீடியோ அழைப்புக்களை ஏற்படுத்துவதற்கான கமெராவில் புதிய புரட்சியினை ஏற்படுத்தவுள்ளது.

இதன் கமெராக்கள் மூலம் பதிவு செய்யப்படும் வீடியோக்கள் 4K தொழில்நுட்பத்தினைக் கொண்டதாகவும், செக்கனுக்கு 60 பிரேம்கள் உடையதாகவும் இருக்கும் என தெரிகிறது.

தற்போது செக்கனுக்கு 30 பிரேம்கள் எனும் வேகத்திலேயே ஐபோன் கமெராக்கள் வீடியோக்களை பதிவு செய்கின்றன. புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்படும் Apple A11 Processor ஆனது இதற்கான வினைத்திறனை வழங்கும்.

இந்த Processor முன்னையவற்றினை விடவும் 30 சதவீதம் அதிக வினைத்திறன் உடையதென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Allgemein