முல்லைத்தீவில் திட்டமிட்ட குடியேற்றம் – பெரும் ஆபத்தை சந்திக்கவுள்ள தமிழர்கள்

முல்­லைத்­தீவு மாவட்­டத்­தின் இனப்­ப­ரம்­ப­லைச் சீர்­கு­லைக் கும் நோக்­கத்­து­டன் குடி­யேற் றங்­களை ஏற்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கான முன்­னேற்­பா­டு­கள் முழு­வீச்­சில் இடம்­பெற்று வரு­வ­கின்றன என்று அங்­கி­ருந்து கிடைக்­கின்ற தக­வல்­கள் தெரி­விக்­கின்­றன. இதன் பின்­ன­ணி­யில் அமைச்­சர் ஒரு­வரே உள்ளார் என்றும் தெரிய வரு­கின்­றது.

வட மாகா­ணத்­தைப் பொறுத்­த­வ­ரை­யில், பிற இனத்­த­வர்­கள் குடி­யேற்­றப்­ப­டு­வ­தால் பாதிக்­கப்­ப­டு­ப­வர்­கள் தமி­ழர்­க­ளா­கவே காணப்­ப­டு­கின்­ற­னர். இதில் முல்­லைத்­தீவு மாவட்­டமே பெரிய அள­வில் பாதிக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றது. ஏற்­க­னவே திரு­கோ­ண­மலை மாவட்­டத்­து­ட­னான எல்­லைப் பகு­தி­க­ளில் சிங்­க­ளக் குடி­யேற்­றங்­கள் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்­டு­விட்­டுள்­ளன.

மண­லாறு என்ற பாரம்­ப­ரிய தமிழ்ப்­பி­ர­தே­சம் சிங்­க­ளக் குடி­யேற்­றங்­க­ளால் வெலி ஓ­யா­வெ­னச் சிங்­க­ளத்­தில் பெயர் மாற்­றம் செய்­யப்­பட்டு அவ்­வாறே அழைக்­கப்­பட்­டும் வரு­கின்­றது. இத­னால் முல்­லைத்­தீவு மாவட்­ட­தி­னூ­டா­கத் திரு­கோ­ண­ம­லைக்­குப் பாது­காப்­பான பய­ணத்­தைத் தமி­ழர்­கள் மேற்­கொள்ள முடி­யாத நிலை உரு­வா­கி­யுள்­ளது.

இதை­விட அடாத்­தான வகை­யில் தமி­ழர்­க­ளுக்­குச் சொந்­த­மான காணி­கள் அப­க­ரிக்­கப்­பட்­டுக் குடி­ யேற்­றங்­கள் ஏற்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வ­தோடு, பௌத்த விகா­ரை­க­ளும் வகை தொகை­யின்றி அமைக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. காலப்­போக்­கில் இந்த இடங்­க­ளில் தமி­ழர்­கள் வாழ்ந்­த­தற்­கான சான்­று­களே இல்­லா­மற் போய்­வி­டும் என்­ப­தைக் கூறத்­தே­வை­யில்லை.

கேட்­டுக் கேள்­வி­யின்றி அழிக்­கப்­ப­டும் காடு­கள்

இந்த நிலை­யில்­தான், முல்­லைத்­தீவு மாவட்­டத்­தில், பெரு­ம­ளவு காடு­கள் அழிக்­கப்­பட்டு முஸ்­லிம் மக்­க­ளைக் குடி­யேற்­று­கின்ற திட்­டங்­கள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டுள்­ள­ன என்று தெரிய வரு­கின்­றது. போர் கார­ண­மாக முல்­லைத்­தீவு மாவட்­டத்­தி­லுள்ள பெரு­ம­ளவு காடு­கள் ஏற்­க­னவே அழிந்து போய்­விட்­டன.

போர் ஓய்ந்த பின்­ன­ரும் காடு­ க­ளைப் பெரு­ம­ள­வில் அழிக்­கின்ற நட­வ­டிக்­கை­கள் இடம்­பெற்­றன. பெரு­ம­ளவு காட்டு மரங்­கள் பாது­காப்­புக்­குப் பொறுப்­பா­ன­வர்­க­ளின் ஒத்­து­ழைப்­பு­டன் தென்­ப­கு­திக்கு எடுத்­துச் செல்­லப்­பட்­டன. ஆனால் உள்­ளூர் மக்­கள் தமது வீட்­டுத் திட்­டங்­களை நிறை­வேற்­று­வ­தற்கு மரங்­கள் கிடைக்­காது அவ­திப்­பட்­டுக் கொண்­டி­ருக்­கின்­ற­னர்.

காடு­க­ளி­லி­ருந்து சிறிய தடி­க­ளைக் கூட வெட்டி எடுத்து வரு­வ­தற்கு இவர்­கள் அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வ­தில்லை. தற்­போது பெரு­ம­ளவு காடு­களை அழித்து குடி­யேற்­றத்­திட்­டங்­கள் உரு­வாக்­கப்­ப­ட­வி­ருப்­ப­தால் ஏற்­ப­டப் போகின்ற எதிர்­வி­ளை­வு­கள் மிக­வும் ஆபத்­தா­னவை.

ஏற்­க­னவே முல்­லைத்­தீவு உட்­பட வடக்கு மாவட்­டங்­கள் கடு­மை­யான வறட்­சி­யில் சிக்­கித் தவிக்­கின்­றன. மழை வீழ்ச்சி குறை­வாக இருப்­பதே இதற்­கான கார­ண­மா­கும். மழையை ஊக்­கு­விக்­கும் கார­ணி­க­ளில் பசுமை பிர­தான பங்கை வகிக்­கின்­றது. மேலும் மேலும் மரங்­கள் அழிக்­கப்­ப­டும்­போது மழை­வீழ்ச்­சி­யில் பாதிப்பு ஏற்­ப­டும்.

இத­னால் கடு­மை­யான வறட்சி ஏற்­பட்டு நீருக்­குப் பெரும் தட்­டுப்­பாடு ஏற்­ப­டும். யாழ்ப்­பா­ணம் பாலைவன­மாக மாறி­வி­டு­மென எதிர்வு கூறப்­பட்டு வரும் நிலை­யில், வடக்­கின் ஏனைய மாவட்­டங்­க­ளும் இதே நிலைக்கு மாறி­வி­டா­தென்­பதை மறுக்­க­மு­டி­யாது.

திட்­ட­மிட்ட குடி­யேற்­றங்­கள் ஆபத்தை ஏற்­ப­டுத்­து­பவை

இதை­வி­டத் திட்­ட­மிட்ட குடி­யேற்­றங் கள் மிக­வும் ஆபத்­தா­னவை. இத­னால் அந்­தப் பிர­தே­சத்­தில் பரம்­பரை பரம்­ப­ரை­யாக வாழ்ந்த மக்­களே பாதிப்­புக்­களை எதிர்­கொள்­கின்­ற­னர். இது இலங்­கைக்கு மட்­டு­மல்­லாது வேறு நாடு­க­ளுக்­கும் பொருந்­தும்.

இவ்­வா­றா­ன­தொரு நிலை­யில்­தான் கிழக்கு மாகா­ணம் தமி­ழர்­க­ளின் கைக­ளி­லி­ருந்து பறி­போ­னது. வடக்­குக்­கும் அவ்­வா­றா­ன­தொரு அவ­ல­நிலை ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய சூழ்­நி­லை­கள் உரு­வாகி வரு­கின்­றன. இவற்­றைத் தடுப்­ப­தற்­கான முயற்­சி­கள் எதிர்­பார்த்த அள­வுக்­குப் பய­ன­ளிப்­ப­தா­கத் தோன்­ற­வில்லை.

வடக்­கைப் பொறுத்­த­வ­ரை­யில் மக்­க­ளால் தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­பட்ட மாகாண சபை­யொன்று இயங்கி வரு­கின்­றது. காணி தொடர்­பான அதி­கா­ரங்­க­ளைக் கொண்ட அமைச்சு முத­ல­மைச்­சர் வசமே உள்­ளது. ஆனால் காணி­ய­தி­கா­ரங்­கள் வழங்­கப்­ப­ட­வில்­லை­யெ­னக் கூறி­விட்டு ஒதுங்கி நிற்­கவே அவ­ரால் முடி­கின்­றது. ஆனால் கண் முன்னே அநீதி இடம்­பெ­று­வ­தைப் பார்த்­துக் கொண்டு மாகாண சபை வாளா­வி­ருக்க முடி­யாது. தம்­மால் இயன்­ற­வரை அதைத் தடுத்து நிறுத்­து­வ­தற்கு முயற்­சி­க­ளை­யா­ வது செய்­தல் வேண்­டும்.

மாகாண சபை­யின் சார்­பில் அகிம்­சைப் போராட்­டங்­களை நடத்­த­லாம்.

மக்­களை ஒன்று திரட்டி இடம்­பெற்­றுக்­கொண்­டி­ருக்­கின்ற அநி­யா­யங்­களை உல­குக்கு எடுத்­துக் கூற­லாம். தமிழ் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளும் மாகா­ண­சபை உறுப்­பி­னர்­க­ளும் இதில் உட­ன­டி­யா­கத் தலை­யிட வேண்­டும்.

தவ­றான செயல்­கள் இடம்­பெற்­றால் உட­னேயே தடுத்து நிறுத்த வேண்­டும். இதை­வி­டுத்து இவர்­கள் எதை­யுமே செய்­யாது வாளா­வி­ருந்­தால் அது தமிழ் மக்­க­ளுக்கு இவர்­கள் செய்­கின்ற மிகப்­பெ­ரிய துரோ­க­மா­கவே கரு­தப்­ப­டும்.

அரச உயர் அதி­கா­ரி­கள் அழுத்­தங்­க­ளுக்கு இடம்­கொ­டுக்­காது செயற்­பட வேண்­டும்

முல்­லைத்­தீ­வி­லுள்ள அரச உயர் அதி­கா­ரி­கள் எவ­ரது அழுத்­தங்­க­ளுக்­கும் இடம்­கொ­டாது தமது கட­மை­களை நேர்­மை­யு­டன் நிறை­வேற்ற வேண்­டும். எவ­ரது அழுத்­தங்­க­ளுக்­கும் இடம்­கொ­டாது இவர்­கள் செயற்­ப­டும் போது­தான் தமிழ் மக்­க­ளைப் பாதிப்­பி­லி­ருந்து இவர்­க­ளால் காப்­பாற்­றிக் கொள்ள முடி­யும்.

அதி­கா­ரத்­தில் உள்ள அர­சி­யல்­வா­தி­கள் சில­ரின் தேவை­களை நிறை­வேற்­று­வ­தற்­காக ஒரு இனக் குழு­மத்­தைச் சேர்ந்த மக்­கள் பாதிக்­கப்­ப­டு­வது எந்த வகை­யி­லும் நியா­ய­மா­ன­தல்ல.

முல்­லைத்­தீ­வின் சிங்­க­ளக் குடி­யேற்­றத்­திட்­டங்­கள் மகிந்த ராஜ­பக்ச காலத்­தி­லேயே திட்­ட­மி­டப்­பட் டன என்று கூறப்­ப­டு­கின்­றது. இதைத் தற்­போ­தைய கூட்டாட்சி அர­சும் அனு­ம­திக்க முடி­யாது.

அதி­கா­ரத்­தில் உள்­ள­வர்­கள் ஓர் இனத்­தைப் பாதிக்­கக்­கூ­டிய வகை­யில் செயற்­பட்­டால், அது எதிர்­கா­லத்­தில் அவர்­க­ளுக்­குப் பார­தூ­ர­மான விளை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்தி விடு­மென்­பதை நாம் ஏற்­க­னவே அனு­ப­வ­பூர்­வ­மா­கக் கண்­ட­றிந்­துள்­ளோம்.

இது திரும்­ப­வும் தேவை தானா என்­ப­தை­யும் சம்­பந்­தப்­பட்ட அனை­வ­ரும் சிந்­தித்­துப் பார்க்க வேண்­டும்.

Allgemein