இலங்கையில் ஒரு ஊரையே கலக்கும் சேவல்!

வீட்டில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி இயங்கத்தொடங்கினால் எங்கிருந்தாலும் ஒடி வந்து அதனைப் பார்வையிடும் சேவலொன்று தொடர்பான தகவலொன்று வெளியாகியுள்ளது.

ஹேமாத்தகம, பெதிகம்மன பிரதேசத்திலேயே இக்காட்சியை காணக்கிடைக்கின்றது. கடந்த 8 மாதங்களாக குறித்த சேவல் தொலைக்காட்சி பார்க்க வருவதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார்.

அதிலும் கார்டூன் பார்ப்பதென்றால் இச்சேவலுக்கு அவ்வளவு விருப்பமாம். தொலைக்காட்சியை சத்தமாக போட்டதுடன் எங்கிருந்தாலும் ஓடி வந்துவிடுமாம்.

இதனால் இச்சேவல் வெகு பிரபலமாக இருக்கின்றதாம்….

சேவல் தொலைக்காட்சியை பார்க்கும் படங்களைப் பாருங்கள்

Allgemein