தேசியத் தலைவரின் சிந்தனை துளிகள்…!

 

தங்களது உயிர்களையும், உடமைகளையும் பாதுகாக்கும் சக்திவாய்ந்த ஒரு தேசியப் படையுடன் இணைந்து சுதந்திரத் தமிழீழத்தை நிறுவினாலெழிய, ஒரு போதும் தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கப் போவதில்லை.

தமிழீழ தேசியத் தலைவர்

மேதகு வே.பிரபாகரன்

Allgemein